Co to jest punkt odniesienia (benchmark)?

Prosty wskaźnik rynkowy, dzięki któremu łatwo ocenisz jak radzimy sobie zarządzając aktywnie Twoimi pieniędzmi. Wyznacza poziom wyniku inwestycyjnego, od którego zależy nasze wynagrodzenie oraz pomaga lepiej zrozumieć ryzyko inwestycji.

Wybierz fundusz dla którego chcesz zobaczyć benchmark:

Każdy fundusz porównujemy z innym punktem odniesienia. Dopasowaliśmy je do siebie w oparciu o rodzaj inwestycji oraz profil ryzyka.

Benchmarki funduszy wykorzystują m.in. dane indeksów podawane przez MSCI Inc. Zastrzeżenia dotyczące danych MSCI.

WIBOR

Wskaźnik rynkowy, który reguluje wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych. Jest ustalany na konkretne okresy czasowe, np.: 3M – trzy miesiące, 6M - sześć miesięcy, 1Y – jeden rok.

MSCI World Index

Międzynarodowy indeks giełdowy, który odzwierciedla zmiany cen akcji z rynków rozwiniętych z całego świata. Śledzi notowania ponad 1500 spółek z 23 krajów.