Rynki finansowe są pełne możliwości

Wiemy jak je wykorzystać

Financial Markets
Koncentrujemy się na Twoich celach

Nie na pobieraniu opłat

0%
ZA ROZPOCZĘCIE
INWESTYCJI
0%
ZA ZAKOŃCZENIE
INWESTYCJI
0%
STAŁEJ OPŁATY
ZA ZARZĄDZANIE
0%
ZA DORADZTWO
INWESTYCYJNE

Płać wyłącznie za efekty

Stałe opłaty jak w tradycyjnych funduszach? Nie u nas. Nasze wynagrodzenie zależy wyłącznie od osiąganych wyników inwestycyjnych.

Sprawdź jak to działa.
FUNDUSZ BEGLOBAL
PUNKT ODNIESIENIA (BENCHMARK)
OPŁATA STAŁAOPŁATA ZA WYNIK
Warunkiem pobrania opłaty za wynik jest osiągnięcie wyników powyżej punktu odniesienia w okresie ostatnich pięciu lat lub w całym okresie działalności funduszu, jeżeli jest on krótszy niż pięć lat. Oznacza to, że słabe wyniki funduszu BeGlobal w porównaniu do punktu odniesienia muszą zostać odrobione, zanim naliczymy opłatę zmienną za zarządzanie. Więcej na ten temat przeczytasz w prospekcie informacyjnym, który znajdziesz tutaj. Opłata za wynik może być również naliczana w przypadku przekroczenia punktu odniesienia przez fundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Opłata stała za zarządzanie nie jest pobierana zgodnie z Uchwałą Zarządu Rockbridge TFI S.A. z dnia 3 marca 2023 roku. Ta decyzja obowiązuje do odwołania. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie stosowne informacje podamy do wiadomości uczestników z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Zyskuj dzięki niższym kosztom

Nie musisz wydawać góry pieniędzy, żeby móc je skutecznie pomnażać. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić, inwestując z BeGlobal bez stałej opłaty za zarządzanie.

  • BeGlobal Safe
  • BeGlobal Bond+
  • BeGlobal Mixed
  • BeGlobal Profit
  • BeGlobal Profit+
  • Sprawdź inny fundusz
Z BeGlobal
zaoszczędzisz
1267
PLN
0
PLN
Koszt stałej opłaty za zarządzanie w funduszu BeGlobal
1267
PLN
Koszt stałej opłaty za zarządzanie w tradycyjnych funduszach
1 000 PLN1 000 000 PLN

kwota inwestycji

1 ROK30 LAT

czas inwestycji

Koszt stałej opłaty za zarządzanie jest jednym z czynników, który w znacznym stopniu wpływa na wyniki Twojej inwestycji. Jest to szczególnie widoczne w długim horyzoncie czasu. Powyżej prezentujemy bieżący poziom opłaty stałej za zarządzanie w funduszu BeGlobal Profit+ w zestawieniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Dla zilustrowania różnicy wzięliśmy pod uwagę średnią wysokość stałej opłaty za zarządzanie pobieranej przez fundusze inwestycyjne w ramach tej samej grupy ryzyka (źródło danych: analizy.pl) i zerową stopę zwrotu w całym okresie inwestycji. Jest to informacja o charakterze marketingowym. Wysokość opłat będących podstawą kalkulacji może w przyszłości ulec zmianie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawdź w co inwestują nasze fundusze i zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID), gdzie szczegółowo opisaliśmy ryzyka inwestycyjne.

chart BeGlobal
500
400
300
200
100
0
02.2020
04.2020
06.2020
08.2020
10.2020

Zacznij już od 100 PLN

Inwestowanie jest dla każdego. Bez względu na to, jakim poziomem majątku dysponuje na starcie. Zacznij już od 100 PLN i nie pozwól swoim celom dłużej czekać.