Dokumenty

Ogłoszenia

Komunikat BeGlobal SFIO 29.09.2023 29.09.2023
BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny - wykaz zmian 29.09.2023
BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny - wykaz zmian 03.11.2023
Zmiana statutu 29.05.2023
BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny - wykaz zmian 29.12.2023
BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny - wykaz zmian 14.05.2024
BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny - wykaz zmian 01.07.2024

Dokumenty Funduszu

BeGlobal SFIO Prospekt informacyjny
BeGlobal SFIO Statut
Struktura, ekspozycja walutowa, składy portfeli BeGlobal SFIO
Informacja dla klienta AFI

KID

KID - kluczowe informacje BeGlobal Profit
KID - kluczowe informacje BeGlobal Bond+
KID - kluczowe informacje BeGlobal Mixed
KID - kluczowe informacje BeGlobal Safe
KID - kluczowe informacje BeGlobal Profit+
Prezentacje wyników scenariuszy - BeGlobal Profit
Prezentacje wyników scenariuszy - BeGlobal Bond+
Prezentacje wyników scenariuszy - BeGlobal Mixed
Prezentacje wyników scenariuszy - BeGlobal Safe
Prezentacje wyników scenariuszy - BeGlobal Profit+

Sprawozdania finansowe

BeGlobal SFIO sprawozdanie finansowe
BeGlobal Profit sprawozdanie finansowe
BeGlobal SFIO sprawozdanie finansowe 2023
BeGlobal Profit sprawozdanie finansowe 2023
BeGlobal Bond+ sprawozdanie finansowe
BeGlobal Bond+ sprawozdanie finansowe 2023
BeGlobal Mixed sprawozdanie finansowe
BeGlobal Mixed sprawozdanie finansowe 2023
BeGlobal Safe sprawozdanie finansowe
BeGlobal Safe sprawozdanie finansowe 2023
BeGlobal Profit+ sprawozdanie finansowe
BeGlobal Profit+ sprawozdanie finansowe 2023